Page 3 - Clubblad 4 - Augustus 2020
P. 3

3

       Clubblad 43e jaargang nummer 4.

V Beste lezer/lezeres,
O
O Voor u ligt dan na circa 4 maanden eindelijke het 4e clubblad van 2020.
R Hopelijk bent u nog allen gezond.
W Op pag. 6/7 van dit blad laten we eerst het woord aan onze voorzitter.
O In een volgend clubblad komen we weer terug op de historie van de
O club die in 2021 haar 75 jarig bestaan hoopt te vieren.
R
D Verder in dit clubblad o.a. :
  Pag. 4/5: Bestuur / Commissies

  Pag. 8:  Uitnodiging Oldtimer Bromfiets Toertocht
  Pag. 9:  Uitnodiging Gert Segers rit

  Pag. 12:  Verslag Avondrit OTB
  Pag. 13/15: Autobloc
  Pag. 15/16: Op een doordeweekse dag

  Pag. 17/18: KNMV nieuws
  Pag. 19/20: Auto Motor Clasiek

  Pag. 21/22: ANWB nieuws
  Pag. 23:  LOOT Nieuws
  Pag. 24/27: Evenementenkalenders

                        Red. Hans Keuning

       Heeft u ook eens een stukje voor het clubblad!
              Stuur het gerust op naar:

            redactie@mac-veenendaal.nl,
                     of

  Redactie De Uitlaat, Tubantenoord 15, 3079 ZR Rotterdam.
             De redactie is u dankbaar.

     Stukjes voor volgende clubblad graag opsturen voor
                  24-04-2020

                CLUBGEBOUW

  Groeneveldselaan 7,  3902HA Veenendaal   0318 - 51 64 10
  Beheer:        Ab v. Merkestijn   0318 - 51 42 10

  Openingstijden:    vrijdagavond     v.af 20:00 uur
             zaterdagmiddag    v.af 16:00 uur
   1   2   3   4   5   6   7   8