Page 3 - Clubblad december 2017
P. 3

Jaargang 40, nr. 7      December 2017

     MAC Veenendaal Postbus 636 3900AP Veenendaal

Eindredactie : E. Klein, Tel. 0318-548290, E-mail: clubblad@mac-veenendaal.nl
Website: http://www.mac-veenendaal.nl
E-mail: info@mac-veenendaal.nl
Kopij volgende nummer inleveren voor: 27 januari 2018

               BESTUUR

VOORZITTER             LID
Vacant               H. Tiemens
                  Bakkershaag 18
SECRETARIS             6871HS Renkum
C. van de Bovenkamp         Tel. 0317 - 317510
Tarweveld 41            LID
3902GA Veenendaal          K. Jansen
Tel. 0610 - 807487         Dr. Gasperisingel 29
PENNINGMEESTER           6716RD Ede
W. Zeestraten            Te.l 0318 - 642898
Prattenburglaan 26         LID (tevens waarnemend voorzitter)
3903DJ Veenendaal          W. van Veldhuisen
Tel. 0318 - 517869         Oudlaan 48
VICEVOORZITTER           6708RC Wageningen
Vacant               Tel. 0625 - 216496

                 1
   1   2   3   4   5   6   7   8