Page 3 - Clubblad 2 - februari 2019
P. 3

3

       Clubblad 42e jaargang nummer 2.

  Beste lezer/lezeres,

V Hierbij dan het 2e clubblad van 2019.
O We hebben een goed bezette ledenvergadering (22 januari jl.)
O achter de rug. Er kon gelukkig een nieuw bestuur gekozen
R worden. Nieuwe bestuursleden hartelijk welkom en veel succes.
W Voor een verslag van de ALV zie blz. 7/9 van dit blad.
O
O Verder in dit clubblad o.a. :
R
  Pag. 4:  Bestuur
  Pag. 5:  Commissies

  Pag. 7/8: Voorwoord van de voorzitter
  Pag. 9/12: Van het bestuur / Welkom nieuwe leden

  Pag. 13:  Jeffrey Herlings benoemd
  Pag. 13/14: Auto Motor Klassiek
  Pag. 15:  Grote wens iedere motorrijder

  Pag. 16/23: KNMV nieuws
  Pag. 25/28: Evenementenkalenders

                       Red. Hans Keuning

    Heeft u ook eens een stukje voor het clubblad!
           Stuur het gerust op naar:
           redactie@mac-veenendaal.nl,
                    of

  Redactie De Uitlaat, Tubantenoord 15, 3079 ZR Rotterdam.

           De redactie is u dankbaar.
  Stukjes voor volgende clubblad graag opsturen voor

               23-03-2019

             CLUBGEBOUW

D Groeneveldselaan 7,  3902HA Veenendaal  0318 - 516410
  Beheer:        Ab van Merkestijn  0318 - 514210
  Openingstijden:    vrijdagavond     vanaf 20:00 uur
             zaterdagmiddag    vanaf 16:00 uur
   1   2   3   4   5   6   7   8