Page 3 - Clubblad 3 - mei 2020
P. 3

3

       Clubblad 43e jaargang nummer 3.

V Beste lezer/lezeres,
O
O Voor u ligt het 3e clubblad van 2020. Ja we zitten nog in een vreemde
R tijd. Hopelijk bent u allen nog vrij van het virus.
W Wens u allen heel veel sterkte toe.
O Op pag. 6 van dit blad laten we eerst het woord aan onze voorzitter.
O
R Verder in dit clubblad o.a. :
D Pag. 4/5: Bestuur / Commissies
  Pag. 7:  Nieuwe leden + van de redactie

  Pag. 8/9: MAC Historie (deel 2)
  Pag. 10/11: Verslag Triboron

  Pag. 12:  In de werkplaats
  Pag. 14/16: KNMV nieuws
  Pag. 17:  Autoweek nieuws

  Pag.: 18/20: Auto Motor Klassiek
  Pag. 21:  ANWB nieuws

  Pag. 22/27: LOOT Nieuws
  Pag. 28/35: Evenementen

                        Red. Hans Keuning

       Heeft u ook eens een stukje voor het clubblad!
              Stuur het gerust op naar:

            redactie@mac-veenendaal.nl,
                     of

  Redactie De Uitlaat, Tubantenoord 15, 3079 ZR Rotterdam.
             De redactie is u dankbaar.

     Stukjes voor volgende clubblad graag opsturen voor
                  24-08-2020

                 CLUBGEBOUW

  Groeneveldselaan 7,  3902HA Veenendaal 0318 - 51 64 10
  Beheer:
             Ab v. Merkestijn   0318 - 51 42 10
  Openingstijden:
             Tot nader te bepalen datum GESLOTEN !!!
   1   2   3   4   5   6   7   8