Page 15 - Clubblad 5 - september
P. 15

15

Bewustwordingsactie Amerongen succesvol

De KNMV kijkt tevreden terug op de bewustwordingsactie van zondag 15
augustus op de Lekdijk bij Amerongen, in samenwerking met de politie.
Daarbij bewees het overgrote deel van de ruim honderdvijftig
motorrijders aan de aanwezige burgermeesters van Wijk bij Duurstede
en Utrechtse Heuvelrug dat zij hun steentje bijdragen aan het
terugdringen van het geluidsprobleem.

We kunnen met deze bewustwordingsactie dan ook wel spreken van een mes
dat aan twee kanten snijdt. Door in gesprek te gaan met motorrijders over de
geluidsoverlast die aanwonenden ervaren, bleek dat een groot deel van de
rijders openstaat om hun gedrag aan te passen. Aan de andere kant was het
door de indicatieve geluidsmeting die de politie uitvoerde mogelijk om
burgermeesters Iris Meerts (gemeente Wijk bij Duurstede) en Frits Naafs
(gemeente Utrechtse Heuvelrug) bewust te maken van de werkelijk schaal van
het geluidsprobleem. Slechts één van de ruim honderdvijftig motoren bleek de
normen te overschrijden.

Arjan Everink, hoofd Verkeer en Opleidingen van de KNMV: “De politie deed
een indicatieve geluidsmeting bij motoren wanneer men twijfelde of de
geluidsproductie binnen de normen bleef. Dit bleek een regelrechte eyeopener
voor de twee ambtsdragers van de gemeenten. Het was namelijk hun
verwachting of gevoel dat met name veel Harley-Davidson niet aan de normen
zouden voldoen. Maar na meting bleek dat al deze motoren prima binnen de
wettelijke normen pasten. Het bewijst voor ons – wederom – dat beleid maken
op basis van gevoelens in plaats van feiten niet de juiste manier is.”

Het grootste deel van de motorrijders die we spraken waren positief over deze
actie. Over het algemeen was men op de hoogte van de problemen rondom
geluid op de dijk bij Amerongen. Door bijvoorbeeld een versnelling op te
schakelen en zo het toerental omlaag te brengen, wordt er al een stuk minder
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20