Page 16 - Clubblad 5 - september
P. 16

16

geluid geproduceerd. Een redelijk aantal van de rijders vertelde zelfs dat ze de
geluidsdemper inmiddels terug in hun uitlaat geplaatst hebben. Zo dragen ze
hun steentje bij in het terugdringen van de overlast. Positief om dit te horen,
zeker in het licht van het gezamenlijke initiatief Te Luid Geluid is Uit dat de
KNMV steunt.

Naast de KNMV waren ook andere partijen uitgenodigd om mee te doen aan
deze actie. Zo zou het mogelijk zijn om naast motorrijders ook te spreken met
fietsers, wandelaars en zeker ook de aanwonenden. Al deze reacties konden
dan meegenomen worden in de toekomstige beleidskeuzes van de
aanliggende gemeenten wat betreft het gebruik van de Lekdijk. Jammer
genoeg lieten deze groepen het afweten om op deze manier te werken aan een
gezamenlijke oplossing. Wat ons betreft zou deze actie vooral voor de
beeldvorming van dijkbewoners geholpen kunnen hebben om te zien dat bijna
alle motoren keurig binnen de geluidsnormen vallen. Het leeuwendeel van de
aanwezige motorrijders hebben laten zien dat zij in ieder geval hun steentje
bijdragen!

           Vijf provincies en de KNMV
       investeren in veiligheid motorrijders

De provincies Utrecht, Friesland, Drenthe, Gelderland én Overijssel investeren
in de veiligheid van motorrijders. Samen met de KNMV gaan de provincies de
internationaal onderscheiden training Risico Herkennen aanbieden. Waar de
training normaal 255 euro kost, kost de cursus in deze provincies slechts 50
euro.
De korting geldt voor inwoners van Utrecht, Friesland, Drenthe, Gelderland en
Overijssel, maar de training mag op elk van onze beschikbare locaties worden
gevolgd. Dit hoeft dus niet binnen één van die vijf provincies te zijn. Het aantal
plaatsen is per provincie beperkt en soms ook anders ingedeeld. Zo heeft
Drenthe bepaald dat uit iedere regio evenveel mensen mee mogen doen en is
er in Utrecht op basis van leeftijd onderscheid gemaakt tussen twee groepen.
Zo zijn de plaatsen die provincie Utrecht heeft toegewezen aan deelnemers die
geboren zijn vóór 1991 al vergeven. Ben je geboren in 1991 of daarna?
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21