Page 3 - Clubblad 5 - september
P. 3

3

Clubblad 44e jaargang nummer 5.

V Beste lezer/lezeres,
O
O Voor u ligt het 5e clubblad van 2021. Op pag. 6 van dit blad laten we
R eerst het woord aan onze voorzitter. De club heeft gelukkig weer wat
W evenementen kunnen organiseren, zoals Oldtimer bromfietsrit op 11
O sept. Jl. met na afloop BBQ (zie pag. 8/9 en 12), de Gert Segersrit op 12
O sept. Jl. (zie pag. 12) en de avond oldtimer bromfietsrit op 23 sept. Jl
  (zie pag. 10/11)
  De Jubileumrit is ook ten einde gekomen. Er waren 29 inschrijvingen,
  waarvan we 10 oplossingen mochten ontvangen. Het heeft in ieder
  geval een mooi sponsorbedrag voor de Cliniclowns opgebracht. Voor de
  uitslag zie pag. 13.

  Verder in dit clubblad o.a. :
  Pag. 4/5: Bestuur / Commissies

  Pag. 14/18: KNMV nieuws
  Pag. 18/20: Auto Motor Klassiek

  Pag. 22:  AD nieuws
  Pag. 21/29: LOOT Nieuws
  Pag. 27/32: Evenementenkalender

                       Red. Hans Keuning

        Heeft u ook eens een stukje voor het clubblad!
              Stuur het gerust op naar:

             redactie@mac-veenendaal.nl,
                      of

  Redactie De Uitlaat, P/A Tubantenoord 15, 3079 ZR Rotterdam.
              De redactie is u dankbaar.

      Stukjes voor volgende clubblad graag opsturen voor
                   29-10-2021

                 CLUBGEBOUW

R

D Groeneveldselaan 7,  3902HA Veenendaal 0318 - 51 64 10
  Beheer:
             Ab v. Merkestijn   0318 - 51 42 10
  Openingstijden:
             Vanaf 16:00 tot 19:00 uur (tot 2 juli alleen
             zaterdags terras, daarna Vr. en Za. ook
             binnen)
   1   2   3   4   5   6   7   8