Wie zijn wij - MAC Veenendaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Welkom op de Website van MAC Veenendaal

Het doel van deze site is om informatie te verstrekken over onze vereniging.
De M(otor-) en A(utomobiel) C(lub) Veenendaal bestaat dit jaar75 jaar en is actief op het gebied van de motor- en automobielsport.
Als u commentaar heeft of vragen of indien u meer informatie wilt hebben, klik dan op de 'contact' pagina van deze site.

De doelstellingen van de MAC Veenendaal zijn:

De motor- en autosport in het algemeen bevorderen.
De belangen van de motor- en autorijders in het algemeen en die van haar leden,
voor zover deze met het motor- en autorijden verband houden, te behartigen.
Onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden.

MAC Veenendaal lidmaatschap:

De contributie bedraagt € 35,00 per jaar.
Leden die de club machtigen tot automatische afschrijving ontvangen € 2,50 korting.
U ontvangt plm. 8 maal per jaar ons clubblad "De Uitlaat" en geniet een korting
op het inschrijfgeld
van Oldtimer bromfietstochten.
Indien u na het lezen van bovenstaande geinteresseerd bent om lid te worden van onze vereniging
kunt u hier het --->>> inschrijfformulier <<<--- downloaden.
Vul het in en retourneer het naar info@mac-veenendaal.nl

Aangesloten bij:
(c) 2021 MAC Veenendaal
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu